Archive for the ‘illegale handel’ Category

Grave concern for stolen religious treasures – Cyprus Mail

Tuesday, January 8th, 2013

Grave concern for stolen religious treasures - Cyprus Mail http://www.cyprus-mail.com/cultural-heritage/grave-concern-stolen-religious-treasures/20130106 January 8, 2013 One of the treasures now languishing in a German police office GRAVE concern for the future of religious treasures seized by the Turks and held at a police station in Munich, Germany, since 1997 has been expressed by the founder of ...

Ambassador to UN says Cyprus’ cultural heritage destruction by Turkey is “systematic and widespread”

Friday, December 21st, 2012

Ambassador to UN says Cyprus cultural heritage destruction by Turkey is systematic and widespread http://famagusta-gazette.com/ambassador-to-un-says-cyprus-cultural-heritage-destruction-by-turkey-is-s-p17559-69.htm December 21, 2012 The destruction of Cyprus cultural and religious heritage in the Turkish-occupied areas of the island is systematic and widespread, Cyprus Permanent Representative to the UN Ambassador Nikos Emiliou said, while speaking to the UN General ...

Protected: Vor Gericht: Ikonendieb will Millionen kassieren

Friday, December 21st, 2012

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Protected: Machu Picchu : De grootste kunstroof aller tijden; intussen gaat de kunstroof in Zuid-Amerika gewoon voort

Monday, July 25th, 2011

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Een collectie pre-columbiaanse kunst gaat aan de neus voorbij van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden.

Saturday, January 8th, 2011

LEIDEN - Een collectie kunst uit Midden-Amerika gaat aan de neus voorbij van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden.Een Nederlands echtpaar had zijn collectie precolumbiaanse kunst aangeboden aan het museum, maar volgens de Vlaamse krant De Standaard wilde Leiden alleen enkele stukken uit de verzameling opnemen. via Unity FM Je ...

Protected: (update 6 juli 2010) Erfgoedklucht: Ikonenmuseum Kampen, Erfgoedinspectie Den Haag, inertie erfgoedinspecteur, dreigementen vanuit het Ministerie van OCW

Friday, May 28th, 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Protected: Uit Cyprus geroofde ikonen in collectie Heutink, grondlegger van het Ikonenmuseum Kampen? (update april 2009: Onderzoek Erfgoedinspectie en Korps Landelijke Politiediensten (KLPD): geen aanwijzingen dat het Ikonenmuseum beschikt of heeft beschikt over onrechtmatig verkregen iconen)

Friday, December 19th, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Veel te late ratificatie Unesco 1970 markeert schaamte om Nederlandse laksheid

Saturday, May 31st, 2008

Nederlandse invoering cultuurgoed-verdrag in zicht (Commentaar moderator mailing list: Deze mededeling van Hirsch Ballin is allesbehalve reden tot feest maar benadrukt de schaamteloos lakse houding van Nederland bij de ratificatie van dit verdrag. Maar al te vaak gedragen we ons als een gidsland in ethische en politieke kwesties, maar puur uit ...