Archive for the ‘elektronisch’ Category

Objectbeveiliging in musea

Saturday, March 29th, 2008

Inleiding Objectbeveiliging in musea – niet te verwarren met de term ‘beveiliging van objecten’ zoals die elders in de beveiligingswereld wel gebruikt wordt - is een betrekkelijk jonge ontwikkeling en behelst in ruime zin de bescherming van kunstvoorwerpen tegen diefstal en beschadiging. Het getuigt van realiteitszin te onderkennen dat de risico’s ...