Archive for the ‘Alexander Stichting Kampen’ Category

Protected: (update 6 juli 2010) Erfgoedklucht: Ikonenmuseum Kampen, Erfgoedinspectie Den Haag, inertie erfgoedinspecteur, dreigementen vanuit het Ministerie van OCW

Friday, May 28th, 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: