Archive for June, 2008

AON en de museumwereld

Thursday, June 19th, 2008

AON was vertegenwoordigd in de Brandraad'08 in de persoon van Marcel Hanssen. We komen de naam AON nogal eens tegen in de museumwereld... Lees meer hierover....

Wat zei Ton Cremers precies over de brand in het Armando Museum?

Tuesday, June 17th, 2008

Die brand in het Armando Museum achtervolgt niet alleen de direkt betrokkenen bij dat museum maar, zo blijkt uit het 'ruis-circuit' ook ondergetekende. Ik zou het museum verwijten hebben gemaakt en vertrouwelijke informatie naar buiten hebben gebracht. Zoiets gaat op een gegeven moment een eigen leven leiden. Wat ik precies voor ...

(Wir)warhoofd professor René Hagen een maatschappijverbeteraar?

Monday, June 16th, 2008

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad'08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad'08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad'08 woordvoerder Rene Hagen was op z'n zachtst gezegd ...

mailinglist

Saturday, June 14th, 2008

abonneer je op de mailing list

Mistgeneratoren

Saturday, June 14th, 2008

 Mistgeneratoren worden gebruikt als preventiemiddel tegen inbraken of ramkraken Met een mistgenerator wordt de ramkraak of inbraak schade tot een minimum beperkt.   Om een mistgenerator volledig tot zijn recht te laten komen, is het essentieel dat de totale duur van de mistuitstoot niet langer dan 10 seconden in beslag neemt. Iedere seconde langer ...

(UPDATE) AON deelnemer van de Brandraad'08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk

Thursday, June 12th, 2008

(revisie 12 juni 2008) ----- Oorspronkelijk bericht ----- Van: "Ton Cremers \(Museum Security Network / MuSeCo\)" [] Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2 Aan: "'Agnes Lamain'" <>; <>; <>; <>; <>; <>; Marcel Hanssen Cc: "'Hans Emans | Emans Media'" <>; "'Vincent Vreeken'" <>; <>; "'Siebe Weide'" <>; "'Franjola van Hellemond \(KCO\)'" <> Onderwerp: RE: brandraad 08 ...