Archive for the ‘Brandraad08’ Category

Protected: Sprinkler gesprongen in de nationale bibliotheek van Schotland. Zeker 700 kostbare boeken drijfnat geworden. Vorige week sprong een sprinkler in een bibliotheek van de universiteit in Iowa. Ik ben zo langzamerhand benieuwd wat Michel Walhof van Aqua+, oprichter van de Brandraad’08 die zich zo minachtend uit liet over de erfgoedsector, voor commentaar heeft op schade veroorzaakt door falende sprinklers.

Sunday, March 1st, 2009

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Protected: 2008: berichten over incidenten in de erfgoedwereld en de smet die de Brandraad’08 wierp op de collectieve erfgoedsector

Wednesday, December 31st, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

NIFV Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten en de Brandraad'08NIFV Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten en de Brandraad'08NIFV Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten en de Brandraad'08

Saturday, December 20th, 2008

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten. Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum. Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als ...

bewuste onwaarheden in nieuwsbrief sprinklerbedrijf Aqua+

Monday, September 15th, 2008

In zijn nieuwsbrief Pluspunten kijkt directeur van sprinklerbedrijf Aqua+, Michel Walhof, in een ronkende tekst terug op de Brandraad'08. Over die Brandraad'08 en het idiote persbericht dat de raad uit gaf heb ik me dunkt meer dan genoeg geschreven (zie https://museumbeveiliging.com/category/brandraad08/). In Pluspunten slaat Walhof zich niet alleen op de borst met ...

Museumvisie en de Brandraad

Saturday, July 5th, 2008

In het nummer 08/02 van Museumvisie staat een summiere reactie op het persbericht van de Brandraad'08. In die reactie distantieert Museumvisie zich op een heel milde wijze 'gedeeltelijk' van de conclusies die de Brandraad in een persbericht trok. Verder wordt verwezen naar een checklist brandbeveiliging voor musea die de Brandraad'08 zou ...

(Wir)warhoofd professor René Hagen een maatschappijverbeteraar?

Monday, June 16th, 2008

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad'08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad'08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad'08 woordvoerder Rene Hagen was op z'n zachtst gezegd ...

(UPDATE) AON deelnemer van de Brandraad'08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk

Thursday, June 12th, 2008

(revisie 12 juni 2008) ----- Oorspronkelijk bericht ----- Van: "Ton Cremers \(Museum Security Network / MuSeCo\)" [] Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2 Aan: "'Agnes Lamain'" <>; <>; <>; <>; <>; <>; Marcel Hanssen Cc: "'Hans Emans | Emans Media'" <>; "'Vincent Vreeken'" <>; <>; "'Siebe Weide'" <>; "'Franjola van Hellemond \(KCO\)'" <> Onderwerp: RE: brandraad 08 ...

Brandraad0,8: NEDERLANDSE FASTFOODSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Friday, May 9th, 2008

Persiflage Onderstaand 'persbericht' is een persiflage op het 'persbericht' van de Brandraad'08. Tot mijn verbijstering hebben vrijwel alle Nederlandse kranten mijn nonsens bericht gepubliceerd ongeacht het feit dat 6 van de 7 onder het bericht vermelde 'experts' al jaren dood zijn. Bewezen is wat te bewezen was: als je baarlijkse nonsens zoals ...

Helft brandraadleden neemt afstand van persbericht

Friday, May 9th, 2008

Meteen na mijn eerste protest tegen het ongefundeerde persbericht van de Brandraad’08 deelde een brandraadlid mij mede bij nader inzien niet achter dat persbericht te staan en dat het bericht er heel anders had uitgezien wanneer ik (ondergetekende) aanwezig was geweest. Na 2,5 uur vergaderen genoten de brandraadleden op kosten ...

Brandraad'08: Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda? KLETSKOEK.

Wednesday, May 7th, 2008

Het persbericht van de Brandraad'08 begint met: Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen. In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie ...

Persbericht Brandraad'08: niet onderbouwd en ondanks 'deskundigheid' leden gespeend van enig inhoudelijk advies; een ultieme reactie.

Friday, May 2nd, 2008

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad'08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: https://museumbeveiliging.com/category/brandraad08/ Hoewel het persbericht van de Brandraad'08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal ...

Brandbeveiliging staat zeer hoog op de agenda bij de Nederlandse erfgoedbeheerders

Thursday, May 1st, 2008

Brandraad'08: NEDERLANDSE ERFGOEDSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S Brandbeveiliging staat zeer hoog op de agenda bij de Nederlandse erfgoedbeheerders. Close reading van persbericht Brandraad leidt tot heel veel vraagtekens.

Wat was het doel van het Brandraad'08 persbericht?

Thursday, May 1st, 2008

Die vraag zal onbeantwoord blijven doordat de Brandraadleden blijkbaar besloten hebben geen argumenten aan te dragen en niet op argumenten in te gaan. Het persbericht wijst slechts met verwijtende vinger naar de erfgoedsector zonder inzicht te geven in feiten of aantallen en bruikbaar advies te geven. Wat heeft die erfgoedsector aan een ...

Brandraad slaat de plank mis met vooroordeel over historische gebouwen

Wednesday, April 30th, 2008

Zonder enige motivatie stelt de Brandraad in het persbericht van 23 april 2008 dat "de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen als sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden." Waar heeft men die wijsheid vandaan? Het zal toch niet zo zijn dat men deze conclusie over ...

Brandraad: weer een veel te snelle en ongefundeerde conclusie

Tuesday, April 29th, 2008

In vorige berichten meende ik meer dan voldoende gereageerd te hebben op het misleidende en inacceptabel generaliserende persbericht van de Brandraad08. Blijkbaar was het niet voldoende want op Brandveilig.com komt eindelijk de aap uit de mouw. Onder de titel Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico's staat daar te lezen: “De raad stelt ...

Persbericht Brandraad misleidend en ongefundeerd

Monday, April 28th, 2008

Het persbericht van de Brandraad08 (23 april 2008) begint met de conclusie dat bij een groot aantal erfgoedbeheerders onduidelijkheid over verantwoordelijkheden bestaat, dat er een gebrekkig risicobesef en onvoldoende kennis over preventiemaatregelen is. Dat liegt er niet om. Je vraagt je af hoe de Brandraad aan die conclusies komt. Op geen enkele ...

Meer over de Brandraad08 en de musea die brandveiligheid niet hoog op de agenda zouden hebben; Brandraad opgezet door sprinklerverkoper.

Friday, April 25th, 2008

Gisteren schreef ik al een reactie op het persbericht van de zogenaamde Brandraad08. Dat bericht is te lezen op: https://museumbeveiliging.com/2008/04/24/sprinklers-voor-de-meeste-musea-absoluut-niet-de-oplossing-persbericht-brandraad08-doet-geen-recht-aan-de-erfgoedsector/ Uit de krantenberichten van vandaag blijkt dat mijn vrees volkomen terecht was. Het dagblad Trouw, diverse provinciale bladen, De Pers en Spits publiceerden artikelen van dezelfde strekking: de musea kennen hun verantwoordelijkheden ...

persbericht Brandraad’08: René Hagen, Lector Brandpreventie, mailt wel maar reageert niet inhoudelijk

Friday, April 25th, 2008

Zie ook: (Wir)warhoofd Rene Hagen, profeet der lage landen, alias Lou de Palingboer... -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [] Verzonden: do 4/24/2008 18:55 Aan: 'Agnes Lamain'; ; Rene Hagen [NIFV]; ; ; ; CC: 'Hans Emans | Emans Media'; 'Michel Walhof' Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 Beste Mensen, Heel jammer ...

Brandraad08: namen noch aantallen bekend, maar wel algemene conclusie

Friday, April 25th, 2008

Citaat in diverse kranten: Precieze aantallen en namen van musea kan de raad niet geven, maar ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed'', aldus Rene Hagen, lector brandbeveiliging bij de Brandweeracademie. Oeps: wat staat daar? Namen en aantallen zijn niet bekend, maar algemene conclusies ...

SPRINKLERS VOOR DE MEESTE MUSEA ABSOLUUT NIET DE OPLOSSING (persbericht Brandraad08 doet geen recht aan de erfgoedsector)

Thursday, April 24th, 2008

WEDEROM: DE SPRINKLERDISCUSSIE Naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum is, mede door opmerkingen van ondergetekende in de pers, een intensieve discussie ontstaan over het nut van sprinklers bij het beperken van brandschade. Die discussie was gelardeerd met vooroordelen over sprinklers. Ik heb mij op mijn site en ook tijdens ...