Archive for March, 2008

Algemene Uitgangspunten Museumbeveiliging

Saturday, March 29th, 2008

We hebben een document van 40 pagina's gemaakt met algemene uitgangspunten over risicoklasse-indeling, risicoanalyse, (OBECMA) maatregelen. O = organisatorisch; B =  bouwkundige; E = elektronisch; C = compartimentering;  M = meeneembeperkende maatregelen; A = alarmopvolging (eisen aan elektronica en organisatie, vooral met het oog op de nieuwe regels van de Raad ...

Objectbeveiliging in musea; een theoretische benadering

Saturday, March 29th, 2008

 Inleiding Objectbeveiliging in musea – niet te verwarren met de term ‘beveiliging van objecten’ zoals die elders in de beveiligingswereld wel gebruikt wordt - is een betrekkelijk jonge ontwikkeling en behelst in ruime zin de bescherming van kunstvoorwerpen tegen diefstal en beschadiging. Het getuigt van realiteitszin te onderkennen dat de risico’s ...

Objectbeveiliging in musea

Saturday, March 29th, 2008

Inleiding Objectbeveiliging in musea – niet te verwarren met de term ‘beveiliging van objecten’ zoals die elders in de beveiligingswereld wel gebruikt wordt - is een betrekkelijk jonge ontwikkeling en behelst in ruime zin de bescherming van kunstvoorwerpen tegen diefstal en beschadiging. Het getuigt van realiteitszin te onderkennen dat de risico’s ...

Kees Verwey: Relaas van een gewelddadige overval, het verlies en een doodlopend onderzoek

Wednesday, March 26th, 2008

Gestolen kunst is verloren kunstRelaas van een gewelddadige overval, het verlies en een doodlopend onderzoekGepubliceerd: 25 maart 2008 06:30 | Gewijzigd: 26 maart 2008 08:14Tatiana Scheltema

OXIT® Brandpreventiesysteem

Saturday, March 1st, 2008

Met de toepassing van zuurstofreductiesystemen wordt letterlijk invulling gegeven aan het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’. De werking van deze systemen is gebaseerd op het permanent verlagen van het zuurstofgehalte van 20,8 % (normale omgevingslucht) tot 17 %. Bij dit percentage is de kans op het ontstaan van brand ...