Archive for April, 2008

Brandraad slaat de plank mis met vooroordeel over historische gebouwen

Wednesday, April 30th, 2008

Zonder enige motivatie stelt de Brandraad in het persbericht van 23 april 2008 dat "de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen als sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden." Waar heeft men die wijsheid vandaan? Het zal toch niet zo zijn dat men deze conclusie over ...

Brandraad: weer een veel te snelle en ongefundeerde conclusie

Tuesday, April 29th, 2008

In vorige berichten meende ik meer dan voldoende gereageerd te hebben op het misleidende en inacceptabel generaliserende persbericht van de Brandraad08. Blijkbaar was het niet voldoende want op Brandveilig.com komt eindelijk de aap uit de mouw. Onder de titel Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico's staat daar te lezen: “De raad stelt ...

Persbericht Brandraad misleidend en ongefundeerd

Monday, April 28th, 2008

Het persbericht van de Brandraad08 (23 april 2008) begint met de conclusie dat bij een groot aantal erfgoedbeheerders onduidelijkheid over verantwoordelijkheden bestaat, dat er een gebrekkig risicobesef en onvoldoende kennis over preventiemaatregelen is. Dat liegt er niet om. Je vraagt je af hoe de Brandraad aan die conclusies komt. Op geen enkele ...

Meer over de Brandraad08 en de musea die brandveiligheid niet hoog op de agenda zouden hebben; Brandraad opgezet door sprinklerverkoper.

Friday, April 25th, 2008

Gisteren schreef ik al een reactie op het persbericht van de zogenaamde Brandraad08. Dat bericht is te lezen op: https://museumbeveiliging.com/2008/04/24/sprinklers-voor-de-meeste-musea-absoluut-niet-de-oplossing-persbericht-brandraad08-doet-geen-recht-aan-de-erfgoedsector/ Uit de krantenberichten van vandaag blijkt dat mijn vrees volkomen terecht was. Het dagblad Trouw, diverse provinciale bladen, De Pers en Spits publiceerden artikelen van dezelfde strekking: de musea kennen hun verantwoordelijkheden ...

persbericht Brandraad’08: René Hagen, Lector Brandpreventie, mailt wel maar reageert niet inhoudelijk

Friday, April 25th, 2008

Zie ook: (Wir)warhoofd Rene Hagen, profeet der lage landen, alias Lou de Palingboer... -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [] Verzonden: do 4/24/2008 18:55 Aan: 'Agnes Lamain'; ; Rene Hagen [NIFV]; ; ; ; CC: 'Hans Emans | Emans Media'; 'Michel Walhof' Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 Beste Mensen, Heel jammer ...

Brandraad08: namen noch aantallen bekend, maar wel algemene conclusie

Friday, April 25th, 2008

Citaat in diverse kranten: Precieze aantallen en namen van musea kan de raad niet geven, maar ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed'', aldus Rene Hagen, lector brandbeveiliging bij de Brandweeracademie. Oeps: wat staat daar? Namen en aantallen zijn niet bekend, maar algemene conclusies ...

SPRINKLERS VOOR DE MEESTE MUSEA ABSOLUUT NIET DE OPLOSSING (persbericht Brandraad08 doet geen recht aan de erfgoedsector)

Thursday, April 24th, 2008

WEDEROM: DE SPRINKLERDISCUSSIE Naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum is, mede door opmerkingen van ondergetekende in de pers, een intensieve discussie ontstaan over het nut van sprinklers bij het beperken van brandschade. Die discussie was gelardeerd met vooroordelen over sprinklers. Ik heb mij op mijn site en ook tijdens ...

Protected: Risicobeheersing in musea

Tuesday, April 22nd, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Alarmopvolging eigen organisatie bij inbraak en brand

Saturday, April 19th, 2008

Sinds 1 april hanteert de politie nieuwe regels bij de alarmopvolging van elektronische alarmen. Alarmen uit beveiligingsystemen dienen eerst geverifieerd te worden voordat de politie mag worden gebeld. Blijkt bij verificatie dat er werkelijk sprake is van inbraak dan zal de politie aan de alarmopvolging prioriteit 1 geven en snel ter ...

belang alarmopvolging bij het beveiligen van musea

Saturday, April 19th, 2008

Sinds 1 april hanteert de politie nieuwe regels bij de alarmopvolging van elektronische alarmen. Alarmen uit beveiligingsystemen dienen eerst geverifieerd te worden voordat de politie mag worden gebeld. Blijkt bij verificatie dat er werkelijk sprake is van inbraak dan zal de politie aan de alarmopvolging prioriteit 1 geven en snel ter ...

Het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (te publiceren in vakblad Beveiliging mei 2008)

Friday, April 18th, 2008

In opdracht van het Ministerie van OCW bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) sinds begin dit jaar aan het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed. Het Kenniscentrum heeft twee doelen: het uitdragen van het belang voor aandacht voor veiligheidszorg in erfgoedinstellingen en het bundelen en gestructureerd toegankelijk maken van de kennis en informatie ...

Protected: Musea voldoen niet aan de eisen uit de vernieuwde risicoklasse-indeling

Wednesday, April 16th, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Protected: Basics Museumbeveiliging

Tuesday, April 15th, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: