Archive for January, 2005

Zijn die musea werkelijk zo slecht beveiligd..

Friday, January 14th, 2005

De opdracht waar musea en bibliotheken met bijzondere collecties voor staan is complex. Naast de taak kostbare en onvervangbare collecties aan een breed publiek te tonen is er ook de verantwoordelijkheid de collecties op verantwoorde wijze te beschermen. Naar schatting zijn in Nederland ruim 1000 musea, waarvan 550 lid zijn ...