Archive for May, 2008

Veel te late ratificatie Unesco 1970 markeert schaamte om Nederlandse laksheid

Saturday, May 31st, 2008

Nederlandse invoering cultuurgoed-verdrag in zicht (Commentaar moderator mailing list: Deze mededeling van Hirsch Ballin is allesbehalve reden tot feest maar benadrukt de schaamteloos lakse houding van Nederland bij de ratificatie van dit verdrag. Maar al te vaak gedragen we ons als een gidsland in ethische en politieke kwesties, maar puur uit ...

Brandraad0,8: NEDERLANDSE FASTFOODSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Friday, May 9th, 2008

Persiflage Onderstaand 'persbericht' is een persiflage op het 'persbericht' van de Brandraad'08. Tot mijn verbijstering hebben vrijwel alle Nederlandse kranten mijn nonsens bericht gepubliceerd ongeacht het feit dat 6 van de 7 onder het bericht vermelde 'experts' al jaren dood zijn. Bewezen is wat te bewezen was: als je baarlijkse nonsens zoals ...

Helft brandraadleden neemt afstand van persbericht

Friday, May 9th, 2008

Meteen na mijn eerste protest tegen het ongefundeerde persbericht van de Brandraad’08 deelde een brandraadlid mij mede bij nader inzien niet achter dat persbericht te staan en dat het bericht er heel anders had uitgezien wanneer ik (ondergetekende) aanwezig was geweest. Na 2,5 uur vergaderen genoten de brandraadleden op kosten ...

Protected: Antwoorden op kamervragen over een register voor gestolen kunst

Thursday, May 8th, 2008

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Brandraad'08: Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda? KLETSKOEK.

Wednesday, May 7th, 2008

Het persbericht van de Brandraad'08 begint met: Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen. In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie ...

vakblad BEVEILIGING mei 2008 o.a. gewijd aan museumbeveiliging

Tuesday, May 6th, 2008

BEVEILIGING, Managementblad. Thema's in het meinummer: cameratoezicht, havenbeveiliging, museumbeveiliging en IFSEC 2008 Greep uit de inhoud: (Samenvatting van alle artikelen is te vinden op: http://www.beveiliging.nl/tijdschrift/1/18/mei2008.html?t=1)   Russisch beveiligen binnen Nederlandse mogelijkheden Museumcollecties zijn doorgaans niet alleen kostbaar maar ook onvervangbaar. Toch bestaan er geen Europese normen voor de beveiliging ervan. Beheerders moeten het allemaal zelf bedenken, ...

Persbericht Brandraad'08: niet onderbouwd en ondanks 'deskundigheid' leden gespeend van enig inhoudelijk advies; een ultieme reactie.

Friday, May 2nd, 2008

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad'08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: https://museumbeveiliging.com/category/brandraad08/ Hoewel het persbericht van de Brandraad'08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal ...

Brandbeveiliging staat zeer hoog op de agenda bij de Nederlandse erfgoedbeheerders

Thursday, May 1st, 2008

Brandraad'08: NEDERLANDSE ERFGOEDSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S Brandbeveiliging staat zeer hoog op de agenda bij de Nederlandse erfgoedbeheerders. Close reading van persbericht Brandraad leidt tot heel veel vraagtekens.

Wat was het doel van het Brandraad'08 persbericht?

Thursday, May 1st, 2008

Die vraag zal onbeantwoord blijven doordat de Brandraadleden blijkbaar besloten hebben geen argumenten aan te dragen en niet op argumenten in te gaan. Het persbericht wijst slechts met verwijtende vinger naar de erfgoedsector zonder inzicht te geven in feiten of aantallen en bruikbaar advies te geven. Wat heeft die erfgoedsector aan een ...