Archive for July, 2008

Museumvisie en de Brandraad

Saturday, July 5th, 2008

In het nummer 08/02 van Museumvisie staat een summiere reactie op het persbericht van de Brandraad'08. In die reactie distantieert Museumvisie zich op een heel milde wijze 'gedeeltelijk' van de conclusies die de Brandraad in een persbericht trok. Verder wordt verwezen naar een checklist brandbeveiliging voor musea die de Brandraad'08 zou ...

Corrosieprobleem in sprinklerinstallatie van historische molen

Tuesday, July 1st, 2008

Van: J. Braes Verzonden: dinsdag 1 juli 2008 13:20 Aan: '' Onderwerp: sprinklerinstallaties in erfgoedsector (zie bijlagen bij dit bericht) Goede morgen meneer Cremers, Enige tijd geleden werden wij benaderd door Dhr. H. Haitsma uit de gemeente Wymbriseradiel. Het betrof een corrosieprobleem in de sprinklerinstallatie van een historische molen waar hij mee te maken ...