Gevaar nitraatfilms

29/11/2010 – 15:47
Het zal voor niemand van jullie nieuwe informatie zijn dat nitraatfilms – dus films van voor 1953, het jaar waarin safetyfilm op de markt kwam – zeer brandgevaarlijk zijn. Ze ontvlammen niet alleen spontaan bij een zeer lage temperatuur, circa 35 graden, maar eenmaal brandend zijn ze niet te blussen. Kijk via de onderstaande link naar vergeefse bluspogingen via onderdompeling in water, afdekken met zand of blusschuim, en overige conventionele blusmethoden: scary!
Reden genoeg voor alle erfgoedbeheerders die nitraatfilms hebben, hoe weinig dan ook, deze films onder te brengen in gekoelde ruimtes, bij voorkeur in een hoogbeveiligde ruimte.
Ton Cremers

Sorry, comments for this entry are closed at this time.